En online-utdanning foretrekkes av personer som kanskje ikke kan gjøre det for klasser i en tradisjonell høyskole i murstein og mørtel på grunn av forskjellige årsaker.