Vi kan gjøre læring på nettet til en positiv kraft i utdanning