En ekstra og like viktig fordel med online læring er at det
hjelper studentene med å utvikle tekniske ferdigheter og online læringsstrategier
de trenger å forfølge fremtidige utdanningsmessige og profesjonelle mål.