ONLINE utdanning av høy kvalitet er:

  • Åpent: læringsressursene er tilgjengelige og tilgjengelige, inkludert etter kurset
  • Navigerbar: godt planlagte grensesnitt lar elevene finne det de trenger
  • Læring: nettsteder er utviklet for å utvikle kunnskap, ferdigheter, attributter og identitet
  • Interaktiv: dialog støttes mellom og mellom lærere og elever
  • Nettverk: læreplan og aktiviteter fremmer vidtgående forbindelser
  • Engasjerende: lærere inviterer, modellerer og opprettholder entusiastisk tilstedeværelse for læring