I dag er nettbasert utdanning allment akseptert, høyt ansett og helt nødvendig for å utdanne en mangfoldig og kontinuerlig studentpopulasjon.